0902703986

Khung lọc Hepa AAF và Khung Ulpa AAF

Dùng lọc tinh giai đoạn cuối của phòng sạch, phòng mổ, phòng vô trùng, phòng thí nghiệm

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp các sản phẩm lọc thô AAF, lọc tinh AAF, Hepa AAF, Ulpa AAF và bông lọc phòng sơn của AAF. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189