0902703986

Giấy Lọc Phòng Sơn

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp và 3 lớp

Công ty Môi trường Đông Châu chuyên cung cấp Giấy lọc Phòng Sơn 2 lớp và Giấy lọc phòng sơn 3 lớp hiệu quả, chất lượng cao và giá tốt nhất hiện nay. Bông thủy tinh lọc trần phòng sơn và Bông lọc sàn phòng sơn Liên hệ 08 3910 0189 hoặc 0934 062 768