0902703986

Sản phẩm lọc khí và lọc bụi trong nhà xưởng, phòng sạch

Giấy lọc phòng sơn, khung lọc khí, bông lọc bụi G1, G2, G3, G4, bông thủy tinh. Tấm carbon hấp thụ mùi, vải lọc bụi, túi lọc bụi, lõi lọc khí nén công nghiệp

Sản phẩm lọc khí của AAF, Lọc khí Camfil, khung lọc Koch của Mỹ và Lõi lọc bụi, khung lọc khi do Đông Châu gia công tại Việt Nam theo kích thước của khách hàng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189