0902703986

Bông lọc bụi và bông lọc khí

Bông thủy tinh lọc trền phòng sơn, bông lọc sàn buồng sơn. Bông lọc bụi G1, G2, G3, G4

Bông lọc bụi 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp và giao hàng trên toàn quốc với chi phí thấp. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 08 3910 0189